ทั่วโลกติดเชื้อโควิดทะลุ 140 ล้านคน

2021-04-17 10:15:37

ทั่วโลกติดเชื้อโควิดทะลุ 140 ล้านคน

Advertisement


จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลก เพิ่มขึ้นผ่านหลัก 140 ล้านคนเมื่อวันศุกร์ และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม สูงขึ้นผ่านหลัก 3 ล้านคนในวันเดียวกัน โดยสหรัฐอเมริกายังยึดสถิติ มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสม มากกว่าทุกประเทศในโลก เช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่ครองสถิติสูงสุดทั้ง 2 อย่างของอาเซียน

ข้อมูลจากเว็บไซต์อ้างอิง “เวิลด์โอมิเตอร์” แห่งสหรัฐ รวบรวมจากแหล่งสาธารณสุขของทางการ 219 ประเทศและเขตดินแดนทั่วโลก นับถึงเวลา 01.15 น.ตามเวลามาตรฐานสากล วันที่ 17 เม.ย. (08.15 น.วันเดียวกัน ตามเวลาในประเทศไทย) จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลก อยู่ที่ 140,503,105 คน เสียชีวิตสะสม 3,011,478 คน รักษาหายแล้ว 119,324,770 คนสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 32,305,912 คน เสียชีวิตสะสม 579,942 คน อินเดีย ติดเชื้อสะสม 14,521,683 คน เสียชีวิต 175,673 คน บราซิลติดเชื้อสะสม 13,834,342 คน เสียชีวิต 369,024 คน ฝรั่งเศสติดเชื้อสะสม 5,224,321 คน เสียชีวิต 100,404 คน รัสเซียเสียชีวิตสะสม 4,684,148 คน เสียชีวิต 104,795 คน

เม็กซิโกเสียชีวิตสะสม สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ที่ 211,213 คน แต่ติดเชื้อสะสมสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ที่ 2,295,435 คนส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตสะสม สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 1,594,103 คน และ 43,196 คน ตามลำดับ อันดับ 2 คือฟิลิปปินส์ ติดเชื้อสะสม 914,921 คน เสียชีวิต 15,738 คน และอันดับ 3 มาเลเซีย ติดเชื้อสะสม 370,528 คน เสียชีวิต 1,365 คน.