แพทย์รพ.ราชวิถีติดโควิด 1 ราย

2021-04-07 14:00:02

แพทย์รพ.ราชวิถีติดโควิด 1 ราย

Advertisement

แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ติดเชื้อโควิด 1 ราย งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน 7-18 เม.ย. 

"แสตมป์ อภิวัชร์" แจงไทม์ไลน์หลังติดโควิด-19

"อ๊อฟ ศุภณัฐ" โพสต์สะท้านหลังดราม่า "เนเงิน-ธัญญ่า" เที่ยวผับแนบชิด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.  รพ.ราชวิถี ออกประกาศ เรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19  ระบุว่า เรียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ราชวิถีทุกท่าน

1. สรุปถานการณ์

-จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ติดเชื้อโควิด จำนวน 1 ราย

-คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป

2. มาตรการการควบคุมโควิดใน รพ.ราชวิถี

-ทางคณะกรรมการไต้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1. กลุ่งงานศัลย์ศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เม.ย. 2564

2. การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลศาสตร์

-งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน

-ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7-16 เม.ย. 2564 และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่ 19 เม.ย.2564

3. การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

4. การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

5. การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชวิถี 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พักใน รพ.ในหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านไต้

3. การรายงานตัว

-กลุ่มบุคคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ

-ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ ARI clinic ในวันที่ 7 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15.30น.

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรตให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่นติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆในลำดับต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564


แท็กที่เกี่ยวข้อง