"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทาน"รถเอกซเรย์"รับมือโควิด

2021-03-19 15:15:01

"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทาน"รถเอกซเรย์"รับมือโควิด

Advertisement

"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทาน "รถเอกซเรย์ดิจิทัล" สุดทันสมัยให้ สธ.ตรวจโควิดเชิงรุกเมื่อวันที่ 19 มี.ค. แพทย์หญิง รุจิรา เข็มเพ็ชร รองผู้อำนวยกาบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเครื่องแรกของประเทศไทยที่มีความทันสมัยมากที่สุด เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนำไปสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างครบวงจร ที่สำคัญ คือ สามารถรับมือกับกับการแพร่ระบาดของไวรัสโค-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2653 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันดูแลสุขอนามัยของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างครอบคลุม อาทิ ชุด PPE เสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ รวม 700,000 ตัว รวมทั้งยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ รถชีวนิรภัย 20 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนอีก 5 คัน
สำหรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน ถือเป็นรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเครื่องแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI Technology หรือปัญญาประดิษฐ์ สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วยไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ พร้อมรองรับผ่านสัญญานระบบ 5G เพื่อช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ ประเมินคัดกรองผู้ป่วย หรือตรวจหาร่องรอยของโรค โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยตัวเครื่องจะทำการตรวจจับตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุด Detection ซึ่งจะแสดงผลผ่านหน้าจอทันที ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อหาความผิดปกติได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ยังมีเครื่องเอกซเรย์ X Air แบบพกพา สามารถนำไปตรวจในภาคสนามได้ ถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนาม หรือโรงพยาบาลภาคสนาม เกี่ยวกับตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขอนามัยที่ดีตลอดไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง