จับฉลากเข้า ม.1 รร.สุรศักดิ์มนตรี ปีนี้เงียบเหงา

2017-04-07 13:45:18

จับฉลากเข้า ม.1  รร.สุรศักดิ์มนตรี ปีนี้เงียบเหงา

Advertisement


บรรยากาศการจับฉลากรับนักเรียน สำหรับเด็กในพื้นที่ใกล้บ้านในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ซึ่งเป็น 1ใน 6 ของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการแข่งขันสูง ปีนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีนักเรียนเดินทางมาจับฉลากเพียง 46 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ110 คน และรับจริง80คน จึงทำให้นักเรียนที่เดินทางมาในวันนี้มีสิทธิได้เข้าเรียนทันทีโดยไม่ต้องจับฉลาก
โดยนาย พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เปิดเผยว่า ภาพรวมการจับสลากรับนักเรียนทั้ง 16 โรงเรียน มีการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและไม่พบปัญหาหรือการร้องเรียน ซึ่งปีนี้ใน 6 โรงเรียนมีเพียง 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเท่านั้น ที่มีเด็กมารายงานตัวเกินอัตรารับ จึงต้องมีการจับฉลาก ซึ่งสาเหตุหลักๆที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลง เป็นเพราะอัตราการเกิดน้อยลง จากปีๆหนึ่งที่จะมีนักเรียนเข้าใหม่ จำนวน 1 ล้าน ถึง 1 ล้าน 2 แสนคน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือปีละ 7 แสนคน , ประกอบกับโรงเรียนต่างๆมีการพัฒนามาตรฐานจนมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ผู้ปกครองจึงเลือกให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
ขณะที่นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ปีนี้ถือว่ามีนักเรียนเดินทางมาจับฉลากน้อยที่สุดเป็นปีแรก ซึ่งในปีต่อไปทางโรงเรียนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกณฑ์การเข้ารับนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนของเด็กต่อไป
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้กำหนดให้วันนี้ 7 เมษายน เปิดให้มีการจับฉลากนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงจำนวน 16 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ


โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง กรุงเทพมหานครมี 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , โรงเรียรนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , โรงเรียรพรตพิทยพยัต  และ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 สำหรับต่างจังหวัด 10 โรง ได้แก่  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ สพม. เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนบางบัวทอง , โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ , โรงเรียนปากเกร็ด ,  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์   / สพม. เขต 4 คือ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

สพม. เขต 26 คือ โรงเรียนวาปีปทุม  /  สพม. เขต 28 คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย / สพม. เขต 30 ได้แก่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา , โรงเรียนภูเขียว  และ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ


สำหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) หรือโรงเรียนในพื้นที่ใกล้บ้าน ได้ระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน ซึ่งจะประกาศผลการจัดหาที่เรียนและให้รายงานตัวในวันที่ 23 เมษายน 2560 นี้