อนุ กก.รับฟังความคิดเห็นเปิดเวทีรับฟังความเห็นเยาวชน –นศ. เริ่ม 11 มี.ค.

2021-03-01 21:05:33

อนุ กก.รับฟังความคิดเห็นเปิดเวทีรับฟังความเห็นเยาวชน –นศ. เริ่ม 11 มี.ค.

Advertisement

อนุ กก.รับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะเปิดเวทีรับฟังความเห็นเยาวชน –นศ. เริ่ม 11 มี.ค.นี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

หวยออกตรงเป๊ะ 538 ตู้ขนวัคซีนโควิด-19

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 1 มี.ค.2564

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่รัฐสภา นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะ ในคณะกรรมการสมานฉันท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 โดยมีการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทุกวันจันทร์ เวลา 10.30 น. และเห็นชอบให้จัดทำเว็บไซต์และเพจของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และเพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นายวันชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ในหัวข้อ "การสานเสวนาสู่ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา"ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ ครั้งที่1 วันที่ 11 มี.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2.วันที่ 13 มี.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ครั้งที่3 วันที่ 25 มี.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4 วันที่ 19 เม.ย. 64 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน