เปิดแล้ว! หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดัง

2021-02-21 13:20:47

เปิดแล้ว! หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดัง

Advertisement

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดัง “บ้านห้วยเสือเฒ่า และบ้านห้วยปูแกง” เมืองแม่ฮ่องสอน เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว หลังปิดท่องเที่ยวจากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 64 เป็นต้นมา

วันที่ 21 ก.พ.64 นายหน่อง ไม่มีชื่อสกุล ผู้นำชุมชนบ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเปิดหมู่บ้านห้วยปูแกง ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ตามปกติ ภายหลังจากที่ประกาศปิดหมู่บ้านไปเมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

นายหน่อง ไม่มีชื่อสกุล ผู้นำชุมชนบ้านห้วยปูแกง กล่าวว่า ช่วงที่ปิดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลย นอกจากการทำไร่ทำนา ทอผ้า แกะสลักตุ๊กตาไม้ และการเก็บใบตองตึงมาเก็บไว้ เพื่อขายให้กับพ่อค้าและไว้ใช้มุงหลังคาบ้านตนเอง และในช่วงนี้ มีการประกาศผ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19 แล้ว จึงประกาศเปิดหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวเช่นเดิม หวังให้ชาวบ้านมีรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกให้กับผู้มาเยือน โดยบรรยากาศทั่วไปของหมู่บ้านห้วยปูแกงในวันนี้ ชาวบ้านทำการเก็บกวาดบ้าน ทำความสะอาดและจัดร้าน เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว
เช่นเดียวกันกับที่หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ก็ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า และห้วยปูแกง นั้น ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจำไม่ขาดสายในทุกฤดูกาล ซึ่งหมู่บ้านห้วยปูแกง และ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่านั้น เป็นชุมชนวัฒนธรรมของชาว “กะยัน” หรือ “กะเหรี่ยงคอยาว” ซึ่งอยู่อาศัยร่วมกันกับ ชาวกะยอ (กะเหรี่ยงหูใหญ่) กะแย (ชาวกะเหรี่ยงแดง) และชาวไต (ไทใหญ่) อย่างมีความสุข