“โซล่าเทคเซ็นเตอร์” ร่วม “พระมหาสมปอง” มอบ MOBILE SOLAR GENERATOR โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

2021-02-19 10:00:13

“โซล่าเทคเซ็นเตอร์” ร่วม “พระมหาสมปอง” มอบ MOBILE SOLAR GENERATOR โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Advertisement

“โซล่าเทคเซ็นเตอร์” ร่วม “พระมหาสมปอง” มอบ MOBILE SOLAR GENERATOR โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิเพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการสร้างอนาคตของเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในอนาคตกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัท โซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร จึงนำ MOBILE SOLAR GENERATOR เครื่องผลิตและสำรองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า แบบพกพา ไปเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้คุณครูและเด็กๆ มีเครื่องผลิตและสำรองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา


โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท โซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด ลงพื้นมอบและติดตั้งเครื่อง MOBILE SOLAR GENERATOR เครื่องผลิตและสำรองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า แบบพกพา ตลอดจนมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้จากโซล่าเซลล์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“คุณชาญยุทธ นาสมปอง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด

เปิดเผยว่า เพราะบริษัท โซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด เชื่อว่าพลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยมาโดยตลอด MOBILE SOLAR GENERATOR เครื่องผลิตและสำรองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า แบบพกพา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้มีโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกเรียนรู้ไม่จำกัด ได้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต”

“พระมหาสมปอง” กล่าวเสริมว่า ต้องขอบคุณ บริษัท โซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด แทนคุณครูและเด็กๆ โรงเรียนบ้านป่าว่าน เป็นอย่างมากที่เข้ามาสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกล ระบบผลิตและสำรองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า

จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถเป็นแหล่งไฟฟ้าเพื่อให้เด็กได้ใช้ ยังทำให้คุณครูนำไฟฟ้าไปใช้กับสื่อการเรียนการสอนอย่างคอมพิวเตอร์และทีวี ที่สำคัญยังสามารถสำรองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินไฟฟ้าดับได้อีกด้วย

ถึงตรงนี้ “คุณชาญยุทธ ” จึงกล่าวสรุปในตอนท้ายว่า บริษัท โซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด ได้นำพลังงานโซลาร์เซลล์เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพราะบริษัทไม่อยากให้ความห่างไกลและความขาดแคลนมาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเยาวชนไทย“ดังนั้น บริษัทจะยังคงสนับสนุนการนำแสงสว่างจากพลังงานสะอาดไปมอบให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้า รวมถึงจะผลักดันการนำพลังงานสะอาดเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น “