ร.10 พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบภัย จ.สุพรรณบุรี

2017-11-12 15:20:25

ร.10 พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบภัย จ.สุพรรณบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงราษฎร พร้อมถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 11 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญอาหารพระราชทาน และถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1,778 ครอบครัว ที่หอประชุม อบต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อน และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน2,405 ครอบครัว ที่ศาลาการเปรียญ วัดไชยนาราษฎร์ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย และได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวกับราษฎรที่ประสพอุทกภัยให้ทราบด้วย ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้