"ประมง"สั่งปิด"อ่าวไทย"เร่งฟื้นฟูสัตว์น้ำ 3 เดือน

2021-02-08 17:05:53

"ประมง"สั่งปิด"อ่าวไทย"เร่งฟื้นฟูสัตว์น้ำ 3 เดือน

Advertisement

"กรมประมง" ประกาศปิด "อ่าวไทย" เริ่ม 15 ก.พ.-15 พ.ค. เตือนฝ่าฝืนปรับ 5 พันถึง 30 ล้าน

"สนธิรัตน์" แจง 4 กุมารยังไม่คิดตั้งพรรคการเมืองในเวลานี้

ปทส.รอ สตช.อนุมัติรวมคดีเชือด"ลุงพล"รุกป่าสงวน
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ​นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงมาตรการปิดอ่าวไทย ว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดการวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในฝั่งทะเลอ่าวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยข้อมูลวิชาการประกอบกับการสำรวจและสุ่มเก็บตัวอย่างปลาทู ในช่วงมาตรการปิดอ่าวไทย ในรอบปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการปิดอ่าว ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมง โดยมาตรการปิดอ่าวไทยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. รวมระยะเวลา 90 วัน ประกอบด้วยพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี หลังพบว่าพ่อแม่พันธุ์ปลาทูมีความสมบูรณ์เพศ และพร้อมผสมพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการแพร่กระจายของลูกปลาทู-ปลาลัง และปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมาก


อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว จะอนุญาตให้ชาวประมงใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิด ประกอบด้วย

1.เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร ต้องทำการประมงในเวลากลางคืน ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

2.เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส มีช่องตาอวนตั้งแต่สองนิ้ว กรณีที่ชาวประมงต้องการใช้เครื่องมืออวนติดตาปลาที่มีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ จะต้องใช้นอกเขตทะเลชายฝั่ง เท่านั้น

3.เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง

4.เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) ต้องทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

5.ลอบปู ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด 


6.ลอบหมึกทุกชนิด

7.ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทำการประมงพื้นบ้าน. สามารถทำการประมงได้ในเขตทะเลชายฝั่ง

8.คราดหอย ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด

9.อวนรุนเคย ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยประกาศกระทรวงฯ

10.จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทำการประมง

11.เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า ประกอบเครื่องมือทำการประมงที่มิใช่เครื่องมือตามประเภท


วิธีการทำการประมงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดให้เป็นประมงพาณิชย์ทำการประมง ยกเว้น อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) และเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ไม่สามารถทำการประมงได้ ​
อธิบดีกรมประมง ยังฝากไปถึงชาวประมง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้ใช้ได้เท่านั้น เครื่องมืออื่นๆ ห้ามทำโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 30 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กรมประมง ยังมุ่งหวังให้มาตรการปิดอ่าวไทย ในแต่ละห้วงเวลา จะช่วยให้เกิดกระบวนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตปลาทูแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ชาวประมงเกิดความตระหนักในการทำประมงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าและยั่งยืน ดังคำขวัญที่ว่า "คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน"