วันนี้มีอะไร: 11 พฤศจิกายน วันคนโสด (Singles Day)

2017-11-11 00:00:53

วันนี้มีอะไร: 11 พฤศจิกายน วันคนโสด (Singles Day)

Advertisement

วันคนโสด (Singles Day)
"วันคนโสด" ของประเทศจีน ตรงกับวันที่ 11 เดือน 11 ของทุกปี และเป็นธรรมเนียมที่เริ่มต้นโดยกลุ่มนักศึกษาจีนราวปี 2533 โดยมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า 光棍节 หรือเทศกาลคนโสด ทั้งนี้เพราะคำว่า 光棍ในภาษาจีนนอกจากจะแปลว่า “ท่อนไม้” แล้วยังหมายถึง “เป็นโสด” ได้ด้วย ขณะที่สาเหตุที่เรียกวันที่ 11 เดือน 11 เป็นวันคนโสดก็เพราะตัวเลข 1 สี่ตัวดูเหมือนท่อนไม้สี่ท่อนนั่นเอง วันคนโสดเปิดโอกาสให้คนไร้คู่ได้นัดพบกับเพศตรงข้ามเพื่อหาคู่ นอกจากนั้นหนุ่มสาวโสดชาวจีนก็จะออกมาฉลองชีวิตโสดด้วยการช้อปปิ้งทั้งบนร้านค้าทั่วไปและทางร้านค้าออนไลน์กัน


342 ปีก่อน 
พ.ศ. 2218 กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ แสดงการใช้แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ในการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน y = f (x) โดยใช้ปฏิยานุพันธ์เป็นครั้งแรก


72 ปีก่อนพ.ศ. 2488
วันเกิดท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


15 ปีก่อน
พ.ศ. 2545
มีรายงานจากอุตสาหกรรมแผ่นเสียงอังกฤษว่า ยอดจำหน่ายของแผ่นซิงเกิลนั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี คือมียอดจำหน่ายรวมไม่ถึง 10% ของยอดรายได้รวมของวงการดนตรีในสหราชอาณาจักร


13 ปีก่อนพ.ศ. 2547
อิทธิ พลางกูร นักร้องและโปรดิวเซอร์มากความสามารถเสียชีวิตหลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ขั้นรุนแรงเป็นเวลาหลายปี สิริอายุ 49 ปี


สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

6 ปีก่อนพ.ศ. 2554
ที่ประชุมใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณเป็นบุคคลสำคัญของโลก