ขอทบทวนสิทธิ “เราชนะ” 8 ก.พ.-8 มี.ค.

2021-02-08 14:15:37

ขอทบทวนสิทธิ “เราชนะ” 8 ก.พ.-8 มี.ค.

Advertisement

ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ไม่ผ่าน ขอทบทวนสิทธิตั้งแต่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64

ศาลไม่ระงับคลิป "ธนาธร"ไลฟ์สดวัคซีนโควิด

"หมอล็อต"เปิดสาเหตุ "เป็ดแดง"สัตว์ป่าคุ้มครองตายเกลื่อนทุ่งนา

"แอน จักรพงษ์"เดือดไล่ "ณ" ไปแปลงเพศ

เมื่อวันที่ 8  ก.พ.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้มีการทบทวนสิทธิโครงการ "เราชนะ" เพื่อรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท รวม 2 เดือน (3,500 บาทต่อเดือน) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสามารถเช็กสิทธิของตัวเองได้ว่าจะได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com   หากได้รับสิทธิ จะมีเงินเข้าทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของท่าน ตั้งแต่ 18 ก.พ.64 ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวม 7,000 บาท แต่หากไม่ได้รับสิทธิ ท่านสามารถขอทบทวนสิทธิ เพื่อให้ตรวจสอบใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่  8 ก.พ.-8 มี.ค.64 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ขั้นตอน คือ 

1. กดปุ่มขอทบทวนสิทธิ

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เลือกหัวข้อทบทวนสิทธิ กดรับทราบเงื่อนไข

สำหรับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิต้องมีคุณสมบัติตามที่มติ ครม.กำหนด คือ 

-ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

-ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่

-ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

-รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

-เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด