"ชวน”ย้ำกรอบซักฟอก 4 วัน

2021-02-08 12:21:26

 "ชวน”ย้ำกรอบซักฟอก 4 วัน

Advertisement

"ชวน”ย้ำกรอบอภิปรายไม่ไว้วางใจ 4 วัน ลงมติวันถัดไป หากไม่จบเพิ่มเวลาได้

"หมอล็อต"เปิดสาเหตุ "เป็ดแดง"สัตว์ป่าคุ้มครองตายเกลื่อนทุ่งนา

"แอน จักรพงษ์"เดือดไล่ "ณ" ไปแปลงเพศ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า จากการหารือ 3 ฝ่าย คือตัวแทนวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และตัวแทนรัฐบาล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปร่วมกันจบที่เวลาฝ่ายค้านอภิปราย 42 ชม. ส่วนรัฐบาล ไม่กำหนดเวลา ดังนั้นถ้าการอภิปรายจบภายใน 4 วัน ก็ลงมติวันถัดไป แต่หากไม่จบก็ขยายเวลาไปได้ เพราะไม่มีข้อกำหนดว่าต้องจบใน 4 วัน โดยหากเวลาฝ่ายค้านไม่ครบ 42 ชม.  หรือหากรัฐบาลยังตอบไม่จบก็สามารถขยายเวลาได้ เดิมกำหนดเป็นแนวไว้ว่า 4+1 อภิปราย 4 วันลงมติ 1 วัน ฝ่ายค้านขอมา 45 ชม.  นายสุชาติ ตันเจริญ ตัดสินให้ 42 ชม.  ก็เป็นที่พอใจ ฝ่ายรัฐบาลไม่กำหนดเวลา หากรัฐบาลไม่ตอบเลย 4 วันก็จบง่าย ถ้าตอบยาว 4 วันก็ไม่พอ เพราะกำหนดเริ่ม 09.00 น. แต่จบไม่ต้องการให้เกินตี 1 ของวันรุ่งขึ้น