"หญิงหน่อย" ขอบคุณปลดล็อก ก.ม.แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2021-02-08 11:29:48

"หญิงหน่อย" ขอบคุณปลดล็อก ก.ม.แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" ขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปลดล็อกกฎหมาย แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ตร.ตามหาสาวทิ้งเก๋งตาก กกน. ยกทรง แปะผ้าอนามัยรอบคัน

"หมอล็อต"เปิดสาเหตุ "เป็ดแดง"สัตว์ป่าคุ้มครองตายเกลื่อนทุ่งนา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  แกนนำกลุ่มสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า ปลดล็อกกฎหมาย แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยชราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มสร้างไทย ได้เสนอหนทางแก้ไขปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพคนชรา ซึ่งกระทบกับผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า 15,000 คน โดยเสนอให้ กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (4) ว่า ในการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรัฐ เช่น ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ระเบียบดังกล่าวได้สร้างปัญหาให้กับผู้สูงอายุจำนวนมากที่จะถูกเรียกเงินคืนเพราะเป็นผู้ได้รับบำนาญ เช่น กรณีคุณยายที่ลูกชายเสียชีวิตจากคลังแสงระเบิด เป็นต้น สอดรับกับที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกัน โดยมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมหาดไทยไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบโดยไม่ชักช้า

“เงินบำนาญพิเศษเป็นคนละก้อนกับเงินบำนาญปกติ เพราะการจะได้รับเงินบำนาญพิเศษจะต้องเกิดจากการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติแล้วเกิดความพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งในกรณีที่ทุพพลภาพยังได้รับบำนาญตามปกติและได้รับบำนาญพิเศษ และตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494 ยังกำหนดว่าในบำนาญพิเศษที่จ่ายให้กับบิดามารดาให้ได้รับตลอดชีวิต ดังนั้นจึงเห็นว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญพิเศษ มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วย

ดิฉันและกลุ่มสร้างไทย ต้องขอขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ได้ตัดสินใจปลดล็อกกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับข้อเสนอของกลุ่มสร้างไทย ทำให้ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุทั่วประเทศอุ่นใจได้ว่า ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้หนี้ หากเข้าข่ายเงื่อนไขของระเบียบ และรับโดยสุจริต นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การปลดล็อกกฎหมาย เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ และทำได้ทันที หากผู้มีอำนาจ และรัฐราชการคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ปลดล็อกกฎหมาย เป็นหนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มสร้างไทย เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆให้คนตัวเล็กทุกคนได้มีที่หยัดยืน

ขอบคุณเพจ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan