"หญิงหน่อย" ขอบคุณปลดล็อก ก.ม.แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2021-02-08 11:29:48

"หญิงหน่อย" ขอบคุณปลดล็อก ก.ม.แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" ขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปลดล็อกกฎหมาย แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ตร.ตามหาสาวทิ้งเก๋งตาก กกน. ยกทรง แปะผ้าอนามัยรอบคัน

"หมอล็อต"เปิดสาเหตุ "เป็ดแดง"สัตว์ป่าคุ้มครองตายเกลื่อนทุ่งนา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  แกนนำกลุ่มสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า ปลดล็อกกฎหมาย แก้ปัญหาเรียกคืนเบี้ยชราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มสร้างไทย ได้เสนอหนทางแก้ไขปัญหาเรียกคืนเบี้ยยังชีพคนชรา ซึ่งกระทบกับผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า 15,000 คน โดยเสนอให้ กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (4) ว่า ในการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรัฐ เช่น ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ระเบียบดังกล่าวได้สร้างปัญหาให้กับผู้สูงอายุจำนวนมากที่จะถูกเรียกเงินคืนเพราะเป็นผู้ได้รับบำนาญ เช่น กรณีคุณยายที่ลูกชายเสียชีวิตจากคลังแสงระเบิด เป็นต้น สอดรับกับที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกัน โดยมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมหาดไทยไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบโดยไม่ชักช้า

“เงินบำนาญพิเศษเป็นคนละก้อนกับเงินบำนาญปกติ เพราะการจะได้รับเงินบำนาญพิเศษจะต้องเกิดจากการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติแล้วเกิดความพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งในกรณีที่ทุพพลภาพยังได้รับบำนาญตามปกติและได้รับบำนาญพิเศษ และตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494 ยังกำหนดว่าในบำนาญพิเศษที่จ่ายให้กับบิดามารดาให้ได้รับตลอดชีวิต ดังนั้นจึงเห็นว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญพิเศษ มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วย

ดิฉันและกลุ่มสร้างไทย ต้องขอขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ได้ตัดสินใจปลดล็อกกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับข้อเสนอของกลุ่มสร้างไทย ทำให้ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุทั่วประเทศอุ่นใจได้ว่า ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้หนี้ หากเข้าข่ายเงื่อนไขของระเบียบ และรับโดยสุจริต นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การปลดล็อกกฎหมาย เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ และทำได้ทันที หากผู้มีอำนาจ และรัฐราชการคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ปลดล็อกกฎหมาย เป็นหนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มสร้างไทย เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆให้คนตัวเล็กทุกคนได้มีที่หยัดยืน

ขอบคุณเพจ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

แท็กที่เกี่ยวข้อง