ปชช.หนุน"สุดารัตน์"ไขก๊อกพ้น"เพื่อไทย"ทำการเมืองใหม่

2021-02-07 14:20:59

ปชช.หนุน"สุดารัตน์"ไขก๊อกพ้น"เพื่อไทย"ทำการเมืองใหม่

Advertisement

ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช.หนุน "สุดารัตน์" ไขก๊อกพ้น "พรรคเพื่อไทย" มุ่งทำการเมืองใหม่

เตือน!"55 จังหวัด"ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดลดต่อเนื่องเหลือ 237 ราย


เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,622 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45.0 เชื่อถือศรัทธาค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อถือเลย ต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 27.7 เชื่อถือปานกลาง และร้อยละ 27.3 เชื่อถือศรัทธาค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ที่น่าพิจารณา คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเมืองใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 สนับสนุน นายกรณ์ จาติกวณิช ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อทำการเมืองใหม่ รองลงมา คือ ร้อยละ 91.5 สนับสนุน นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อทำการเมืองใหม่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 สนับสนุน คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกจากพรรคเพื่อไทย เพื่อทำการเมืองใหม่ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.7 สนับสนุนกลุ่มของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ออกจากพรรคพลังประชารัฐ เพื่อทำการเมืองใหม่ ตามลำดับ


ที่น่าสนใจ คือ ความจดจำของประชาชนต่อแกนนำตั้งการเมืองใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.0 จดจำ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคและแก้ความเดือดร้อนของคนรากหญ้า และอื่นๆ รองลงมา คือ ร้อยละ 95.7 จดจำกลุ่มของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ช่วยเหลือเหยื่อโควิด ลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน แจกเงินเยียวยา และอื่น ๆ นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 จดจำ นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม มือปราบทุจริตจำนำข้าวสมัย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และอื่นๆ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.7 จดจำ นายกรณ์ จาติกวณิช ฟื้นฟูเศรษฐกิจตกต่ำช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวการคลัง และอื่นๆ ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.1 ระบุ อีกไม่นานสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนจะลาออกมาเป็นแกนนำตั้งการเมืองใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 3.9 ระบุ ไม่ใช่


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า "การเมืองใหม่" กำลังเป็นทางรอดของประเทศ เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกำลังต้องการยึดครองใจของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเมืองที่ส่งเสริมสนับสนุนคนดี คนเก่ง คนกล้า ขึ้นปกครองบ้านเมืองด้วยความสำนึกรู้คุณแผ่นดินและปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ เพราะทุกฝ่ายต้องยอมรับความจริงว่า ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนกำลังเกิดขึ้นทุกพื้นที่กระจายไปทั่วประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่จึงกำลังรอคอย "การเมืองใหม่" และคณะบุคคลที่จะทำงานการเมืองที่ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนเข้าถึงอย่างครอบคลุม