ที่มาของการเรียกชื่อประเทศ “Burma” และ “Myanmar” บนเวทีโลก

2021-02-06 09:00:29

ที่มาของการเรียกชื่อประเทศ “Burma” และ “Myanmar” บนเวทีโลก

Advertisement

เป็นที่ทราบกันว่าเมียนมาคือประเทศพม่าที่คนไทยเรียกขานกัน สองชื่อนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษ คือ Burma และ Myanmar ถูกเลือกใช้เเตกต่างกันในประเทศต่างๆ และในเมียนมาเอง

สหประชาชาติและ หลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย ใช้คำเรียกประเทศเพื่อนบ้านของไทยนี้ว่า Myanmar

แต่สหรัฐฯ มีนโยบายให้ใช้คำเรียกเมียนมาว่า Burma แต่หากต้องเป็นงานที่ต้องเเสดงมารยาททางการทูตในกรณีพิเศษสหรัฐฯจะใช้คำว่า Myanmar แทน ตามคำอธิบายของโฆษกทำเนียบขาว เจน ซากี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งนี้คำเรียกทั้งสองชื่อมีที่มาทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์

เมื่อปี ค.ศ.1989 หลังจากที่รัฐบาลทหารพม่าปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและสังหารคนหลายพันคน กองทัพผู้ปกครองประเทศเปลี่ยนชื่อพม่าจาก Burma เป็น Myanmarผู้นำทหารยังเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจาก Rangoon เป็น Yangon

กองทัพให้เหตุผลว่า ชื่อเดิม Burma เป็นการสะท้อนถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาว Burman ของประเทศแต่มองข้ามความสำคัญของชนกลุ่มน้อยอื่นในประเทศที่มีอยู่ 134 กลุ่ม

นอกจากนี้ชื่อ Burma ยังเป็นคำเรียกเมื่อครั้งที่ประเทศอยู่ใต้อำนาจจักรวรรดินิยมอังกฤษ

ในส่วนของคนในประเทศเอง นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาเเห่งรัฐและนักเคลื่อนไหวเพื่อเเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งถูกทหารจับกุมตัวอยู่ในขณะนี้ เคยกล่าวว่าเธอเลือกที่จะใช้ชื่อ Burma มากกว่าออง ซาน ซูจีกล่าวที่การประชุมนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ 8 ปีก่อนว่า Myanmar เป็นคำเรียกที่ไม่ได้สะท้อนเสียงของประชาชน

คนในประเทศที่เห็นเช่นเดียวกัยเธอมองว่า ชื่อ Myanmar เป็นคำเรียกที่ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม 5 ปีก่อนหลังจากที่นางซูจี ได้รับเเต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเเห่งรัฐ​เธอเรียกชื่อประเทศของเธอทั้งสองแบบคือ Burma และ Myanmar