“จุรินทร์” จ่อเสนอ ครม. ชะลอเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2021-02-05 22:40:05

“จุรินทร์” จ่อเสนอ ครม. ชะลอเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Advertisement

“จุรินทร์” เตรียมเสนอ ครม. ชะลอเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมเยียวยาผู้รับสิทธิ จนท.สุจริต

"แอน จักรพงษ์"เดือดไล่ "ณ" ไปแปลงเพศ

"ทอม ฮอลแลนด์"รักประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564


ภายหลังการประชุม นายจุรินทร์ แถลงว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรณีการใช้สิทธิซ้ำซ้อนในเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินบำนาญ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า 1.ให้นำความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุม ครม.ให้ชะลอการเรียกคืนเงินซ้ำซ้อนไว้ก่อน 2.เห็นควรให้เสนอ ครม. ให้หาแนวทางในการที่จะเยียวยาผู้รับสิทธิและเจ้าหน้าที่ ที่ได้มีการดำเนินการโดยสุจริตต่อไป 3.ที่ประชุมเห็นควรให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน เพื่อดำเนินการพิจารณาเรื่องสิทธิซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าควรมีกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับสิทธิซ้ำซ้อน กล่าวคือนอกจากสิทธิพิเศษแล้วก็ยังสามารถรับสิทธิจากการรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วย เช่น กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้คำแนะนำว่ากลุ่มบำนาญพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะอนุกรรมการที่มอบหมายจะต้องไปเป็นผู้พิจารณาเพื่อจะได้นำมาสู่การตัดสินใจทางนโยบายต่อไป