เดนมาร์กผุด "เกาะพลังงาน" ใหญ่สุดในโลก

2021-02-05 11:10:21

เดนมาร์กผุด "เกาะพลังงาน" ใหญ่สุดในโลก

Advertisement

รัฐบาลเดนมาร์กอนุมัติแผนการก่อสร้าง เกาะพลังงานขนาดยักษ์กลางทะเลเหนือ เพื่อรวบรวมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า จากฟาร์มพลังงานลม สำหรับบ้านเรือนบนแผ่นดินใหญ่กว่า 3 ล้านครอบครัว

เกาะพลังงานแห่งแรกของโลก ซึ่งจะอยู่ในทะเลประมาณ 80 กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันตกของเดนมาร์ก จะมีกังหันลมขนาดยักษ์ 200 เสา ในพื้นที่ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 18 สนามเรียงต่อกัน แต่รัฐบาลเดนมาร์กมีแผนขยายใหญ่กว่า 3 เท่า ด้วยมูลค่าการลงทุน 210,000 ล้านโครเนอร์ หรือ 1,018,210 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าของโครงการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นของภาคเอกชน

เกาะพลังงานจะเชื่อมต่อระบบแจกจ่ายพลังงานลม กับหลายประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปด้วย
แถลงการณ์ขององค์การพลังงานแห่งชาติเดนมาร์ก หรือ ดีอีเอ (Danish Energy Agency : DEA) กล่าวว่า โครงการขั้นตอนแรก จะเริ่มด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 กิกะวัตต์ มากเพียงพอต่อการใช้ของบ้านเรือน 3 ล้านครอบครัว ส่วนนายแดน เจอร์เกนเซ่น รัฐมนตรีกระทรวงสภาพภูมิอากาศเดนมาร์ก กล่าวว่า นี่จะเป็นโครงการก่อสร้าง ขนาดใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของประเทศ และท้ายที่สุดรัฐบาลจะเพิ่มกำลังการผลิตในโครงการ เป็น 10 กิกะวัตต์

ปัจจุบันเดนมาร์กผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานลมนอกชายฝั่งได้ 1.7 กิกะวัตต์ เมื่อโครงการเกาะพลังงานในทะเลเหนือ และอีกโครงการขนาดเล็กกว่า ในทะเลบอลติก แล้วเสร็จ คาดว่ากำลังการผลิตนอกชายฝั่ง จะสูงกว่าเดิม 7 เท่า.