ผู้เชี่ยวชาญเผย "เศรษฐกิจจีน" จะฟื้นตัวเร็วขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในปี 2021

2021-02-02 13:57:37

ผู้เชี่ยวชาญเผย "เศรษฐกิจจีน" จะฟื้นตัวเร็วขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในปี 2021

Advertisement

ปักกิ่ง, 1 ก.พ. (ซินหัว) — จางอวี้เสียน ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติของจีน (State Information Center: SIC) กล่าวว่า เป็นที่คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวเร็วขึ้นและมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้านนโยบายมหภาค ในปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่จะมีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายทั้งในและต่างประเทศ


“แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของจีนจะยังไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะเผชิญความเสี่ยง ความท้าทาย และความไม่แน่นอนต่างๆ” จางกล่าว โดยระบุว่าความไม่แน่นอนที่ว่านั้นคือการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เศรษฐกิจโลก ตลาดการเงินระหว่างประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศใหญ่ๆ


ส่วนความท้าทายภายในประเทศที่สำคัญได้แก่ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในการจ้างงานของกลุ่มสำคัญๆ ความยากลำบากในการป้องกันและกำจัดความเสี่ยง และปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น


จีนยังมีอุปทานคุณภาพสูงในด้านแรงงาน เงินทุน เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตอื่นๆ รวมถึงมีระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามากที่สุดของโลก ตลอดจนมีพื้นที่ให้พัฒนา

อย่างกว้างขวาง สำหรับการวางกลยุทธ์ทั้งในย่านเมืองและชนบท


จางกล่าวว่า ด้วยการเดินหน้าเชิงรุกในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปี 2021 จีนจะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เร็วขึ้น โดยจะมีการฟื้นตัวอย่าง

แข็งแกร่งในไตรมาสแรกและไตรมาสสอง
จีนได้ให้คำมั่นว่าจะหลีกเลี่ยง “หน้าผาทางนโยบาย” (policy cliff) ในปี 2021 เนื่องจากตั้งเป้ารักษานโยบายมหภาคให้มีความสม่ำเสมอ มั่นคง และยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ


“หมายความว่านโยบายจะกลับสู่ภาวะปกติในระดับกลางๆ โดยปราศจากการพลิกผันอย่างรวดเร็ว” จางกล่าว พร้อมเสริมว่าควรทยอยยกเลิกนโยบายชั่วคราวและนโยบายพิเศษบางส่วน โดยคำนึงถึงมุมมองและ

ข้อคิดเห็นของบริษัทขนาดเล็กอย่างเต็มที่