1 ก.พ. กยศ.เปิดระบบการกู้ยืมแบบใหม่

2021-02-01 22:15:09

1 ก.พ. กยศ.เปิดระบบการกู้ยืมแบบใหม่

Advertisement

ดีเดย์  1 ก.พ. กยศ. เปิดให้สถานศึกษาเข้าร่วมการดำเนินงานลงทะเบียนเข้าระบบใหม่  สำหรับนักเรียน นศ. สามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1  มี.ค. เริ่มขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.2564

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 1 ก.พ.2564

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า กองทุนได้พัฒนาระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System : LOS) ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) เพื่อรองรับพันธกิจขององค์กรในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม 4 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ที่เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ผู้ที่เรียนสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การยื่นกู้ พิจารณาอนุมัติ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การนำเข้าข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน โดยจะเริ่มใช้งานระบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป แทนที่ระบบ e-Studentloan ที่ใช้งานในปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย

ายชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า กองทุนจึงขอแจ้งให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนได้รับทราบกำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 และเตรียมเข้าใช้งานระบบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมจะสามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบใหม่ได้ทั้งทางโมบายแอพพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือเว็บไซต์กองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.  2564 และเริ่มดำเนินการยื่นขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 โดยกองทุนจะมีการจัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาทุกแห่งผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างเดือนก.พ. - มี.ค.  2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ต่อไป ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้กู้ยืมอย่างแน่นอน ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้ว่ากองทุนจะเป็นหลักประกันหนึ่งของครอบครัวในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานของท่าน โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียน