ประจวบคีรีขันธ์ผ่อนผันเปิด "ร้านนวด-สปา-ศูนย์เด็กเล็ก"

2021-01-12 22:45:52

ประจวบคีรีขันธ์ผ่อนผันเปิด "ร้านนวด-สปา-ศูนย์เด็กเล็ก"

Advertisement

ประจวบคีรีขันธ์ผ่อนผันเปิด "ร้านนวด-สปา-ศูนย์เด็กเล็ก" ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ และ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ และกำหนดแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน จ.ประจวบฯ ภายหลังถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ปัจจุบัน จ.ประจวบฯ ยังคงมีสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ สะสมจำนวน 1 รายขณะนี้รักษาหายไม่พบเชื้อและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

ไม่ได้เงินคืนเลย “แคท” ตอบประเด็นอักษรย่อโดนนางแบบนมโตโกงเงิน 4 ล้าน

เห็นแล้วหิว !! แอบตามส่อง “บุ๋ม ปนัดดา” ควงหนุ่มคนใหม่

สำหรับในวาระการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประชุมได้มีการทบทวนคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผ่อนปรนให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ใช้งบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อนมพาสเจอไรซ์แจกจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ช่วยระบายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการผ่อนปรนมาตรการให้เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถานเสริมความงามได้ โดยต้องไม่มีการทำหัตถการบนใบหน้า แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข 


ขณะที่การจัดประชุมสัมมนา อบรมหากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน สามารถดำเนินการได้ แต่ผู้จัดหรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนด หากการจัดประชุมสัมมนาอบรมมีจำนวนผู้ร่วมประชุมเกิน 100 คนขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดรายละเอียดข้อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯและจะมีการออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนการจัดงานแต่งงาน งานบวช งานศพ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทราบก่อน โดยผู้จัดหรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข