อธิบดีกรมอนามัยแนะวันเด็กพ่อแม่สร้างสุขให้ลูกที่บ้าน

2021-01-08 10:35:45

อธิบดีกรมอนามัยแนะวันเด็กพ่อแม่สร้างสุขให้ลูกที่บ้าน

Advertisement

อธิบดีกรมอนามัยแนะวันเด็กพ่อแม่สร้างสุขให้ลูกที่บ้าน วอนงดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง คนแออัด 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ให้ความชัดเจนถึงเรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.2564 และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงนี้ ว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 28 จังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยเฉพาะที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ส่วนพื้นที่จังหวัดควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 38 จังหวัด ขอความร่วมมือ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดงานวันเด็กเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเขื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่หากต้องการให้เด็ก มีการทำกิจกรรมในวันเด็ก ทุกครอบครัวก็สามารถสร้างสุขวันเด็กให้กับลูกได้ในทุก ๆ วัน เช่น การออกกำลังกาย ที่บ้านร่วมกัน หรือทำอาหารโดยให้เด็กช่วยคิดเมนูและมีส่วนในการปรุงประกอบ เน้นเมนูชูสุขภาพ รวมถึงการจัดบ้านสะอาดสวยงามที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมือทำด้วยตนเอง เกิดเป็นกิจรรม ที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว

อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยคนไทยเครียดจากโควิด-19 พุ่ง

คณบดีศิริราชแนะเร่งตั้ง รพ.สนามแยก "คนติดเชื้อ-คนป่วย" ไม่รีบทำระบาดพุ่ง

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า หากบางครอบครัวจำเป็นต้องพาเด็กเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้เด็กและตัวเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัวทุกครั้งเมื่อกินอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ และดูแลเด็กไม่ให้สัมผัสจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได บันไดเลื่อน และลิฟต์ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง