ในหลวงพระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยให้ สธ.อีก 7 คัน

2021-01-07 16:25:15

ในหลวงพระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยให้ สธ.อีก  7 คัน

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยให้ สธ.อีก  7 คัน ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนพระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเพจ อนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่า พระมหากรุณาธิคุณ เช้าวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้ากระหม่อม ให้กรมวังผู้ใหญ่ เข้าร่วมประชุมกับคณะแพทย์ ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุข

กรมวังผู้ใหญ่ อัญเชิญพระราชดำรัส แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ได้ติดตามสถานการณ์การระบาด และการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ทุกวัน ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน และพระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มอีก 7 คัน ทำให้กระทรวงสาธารณสุข มีรถพระราชทานรวมเป็น 20 คัน เพื่อใช้ในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อแบบเชิงรุก และสามารถเข้าไปในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคุมการระบาดได้อย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติทุกคน ทุกหน่วย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเอกชน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการระบาด ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย


แท็กที่เกี่ยวข้อง