ร่อนหนังสือแจ้งด่วนยกเลิกการฝึก"ร.ด."ที่เขาชนไก่

2021-01-06 14:40:54

ร่อนหนังสือแจ้งด่วนยกเลิกการฝึก"ร.ด."ที่เขาชนไก่

Advertisement

รอง ผบช.โรงเรียนรักษาดินแดน ลงนามหนังสือด่วน แจ้งยกเลิกการฝึก ร.ด. ที่เขาชนไก่


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. มีรายงานว่า พ.อ.นิธิ รัตนะวรรธนะ รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ทำการแทน ผู้บัญชาการ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ลงนามในหนังสือด่วน แจ้งเรื่องการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระบุข้อความ ว่า ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางทราบว่า กองทัพบกได้อนุมัติให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยกเลิกการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด พร้อมให้พิจารณาจัดกิจกรรม หรือการปฏิบัติอื่นๆ ทดแทน เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถฝึกและได้รับการเลื่อนชั้นปีตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนรายละเอียดกิจกรรมและการปฏิบัติอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง