"ศรีสุวรรณ"ร้องนายกฯสั่ง ผบ.ตร.เอาผิดเจ้าของบ่อน

2021-01-05 11:03:45

"ศรีสุวรรณ"ร้องนายกฯสั่ง ผบ.ตร.เอาผิดเจ้าของบ่อน

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"บุกร้องนายกฯสั่ง ผบ.ตร.เอาผิดเจ้าของบ่อน ตู้ม้า ถ้าทำไม่ได้ลาออกไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม ม.11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ ม.18(6) และ ม.31 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ในการสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เร่งรัดการไต่สวน สอบสวนและเอาผิดเจ้าของบ่อนการพนันและตู้พนันไฟฟ้าหรือตู้ม้า ซึ่งลักลอบเล่นอย่างผิดกฎหมาย อันเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และแจ้งวัฒนะ 14 กทม.โดยเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี ได้ออกแถลงข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีต้นตอจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งใน 3 จังหวัด จนมีการสั่งย้าย ผบก. ผกก. และ 5 เสือสถานีตำรวจในท้องที่ดังกล่าวมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.)กันเป็นทิวแถว แต่ทว่ากลับไม่ปรากฏว่ามีการจับกุม ดำเนินคดีหรือเอาผิดเจ้าของบ่อนการพนันและตู้พนันไฟฟ้าหรือตู้ม้า ในท้องที่ต่าง ๆ ดังกล่าวแต่อย่างใด เสมือนว่าเจ้าของบ่อนเหล่านั้นมีอำนาจเหนือตำรวจหรือเหนือรัฐบาลจนไม่กล้าที่จะแตะต้องเลยหรืออย่างไร มีแต่การนำตู้ม้ามาแถลงโชว์แต่หาตัวเจ้าของไม่พบหรืออย่างไร

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ต.ช. และประธาน ก.ตร. เพื่อสั่งการดังนี้ 1)สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เร่งรัดการไต่สวน สอบสวนและเอาผิดเจ้าของบ่อนการพนันและเจ้าของตู้พนันไฟฟ้าหรือตู้ม้าซึ่งลักลอบเล่นอย่างผิดกฎหมาย อันเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจ.ระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และถ.แจ้งวัฒนะ 14 กทม.ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชน และเอาตัวมาดำเนินลงโทษตามครรลองของกฎหมายโดยเร็ว 2)สั่งการให้ ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางทางเงิน ของเจ้าของบ่อนการพนันและเจ้าของตู้พนันไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายข้างต้น และดำเนินการตามมาตรการยึดทรัพย์ต่อไป 3)สั่งการให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีการรับส่วย หรือเรียกรับสินบน จากการเปิดบ่อนการพนันและหรือตู้พนันไฟฟ้าในพื้นที่ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร หากพบว่าเป็นการละเลยหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกระดับระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประทวน ยันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ตามคำร้องนี้ โดยขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ต.ช. และประธาน ก.ตร. ใช้อำนาจตามกฎหมายข้างต้นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทั้งทางวินัยขั้นสูงสุด และทางอาญา ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ต่อไป ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ ถ้าทำไม่ได้นายกฯควรลาออกไป