"กองปราบ"เตือนฝ่าฝืน"ชุมนุม-มั่วสุม"รับสิทธินอนคุก

2021-01-04 11:15:21

"กองปราบ"เตือนฝ่าฝืน"ชุมนุม-มั่วสุม"รับสิทธินอนคุก

Advertisement

ตร.กองปราบ หวั่นโควิด ลุกลาม เตือนฝ่าฝืน "ชุมนุม-มั่วสุม" รับสิทธินอนคุก-ปรับ 4 หมื่นบาท


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. เพจเฟซบุ๊กกองปราบปราม ออกประกาศแจ้งเตือน ว่า เนื่องด้วย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. ออกประกาศ เรื่อง ห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 30 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ห้ามมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

2.ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคน แออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม

3.การชุมนุมหรือทำกิจกรรมต้องขออนุญาต การชุมนุมหรือการทำกิจกรรมต่อ ผวจ.กทม. หรือ ผวจ.ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่เฝ้าระวัง

ทั้งนี้หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะเข้าข่ายกระทำผิดตาม มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน, ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งของสาธารณะ