น้ำท่วมสูง 60 ซม.ใช้ศาลาวัดแทน รร.

2017-11-01 15:40:45

 น้ำท่วมสูง 60 ซม.ใช้ศาลาวัดแทน รร.

Advertisement

มหาสารคามอ่วมหนัก เปิดเทอมวันแรก นักเรียนหอบหนังสือไปเรียนที่ศาลาวัด เหตุโรงเรียนถูกน้ำท่วมสูง 60 ซม.พร้อมจัดเวรยามป้องกันเด็กเล่นน้ำ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่วัดอัมพวันบ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ครู และนักเรียน รร.บ้านม่วงโพธิ์ศรี ต่างช่วยกันทำความสะอาดศาลาวัด เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอม หลังจาก รร.บ้านม่วงโพธิ์ศรี ถูกน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อท่วม รร. รวมถึงอาคารเรียนทั้งหมด ระดับน้ำสูงประมาณ 60 ซม. ครูและนักเรียนไม่สามารถเดินเข้าไปในอาคารได้ ต้องย้ายนักเรียนทั้งหมด ออกมาทำการเรียนการสอนที่วัด พร้อมกันนี้ยังได้จัดเวรยาม ป้องกันเด็กไปเล่นน้ำด้วยส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย ได้ทำเรื่องไปยัง สพฐ. เขต 1 เพื่อเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมแล้ว ขาดแต่เรือที่ขนอุปกรณ์การเรียนมายังวัดเท่านั้น