“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ “อนุพงษ์-มีชัย”

2017-11-01 13:40:06

“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ “อนุพงษ์-มีชัย”

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณี มท.1 จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแพงเกินจริง “มีชัย”ตั้งลูกสาวเป็นเลขาฯ อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน


เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ขอให้ตรวจสอบกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน 849 เครื่อง วงเงิน 573 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปกติ จึงขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่อง คือ ที่ประชุม ครม. ที่มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าว จนถึงกระบวนการอนุมัติจัดซื้อของกระทรวงมหาดไทย ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สำหรับกรณีที่ 2 ขอให้ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสมาชิก คสช. กรณีการแต่งตั้งนางมยุระ ช่วงโชติ บุตรสาวของนายมีชัย ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. ซึ่งอาจถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยคำสั่งหรือการกระทำของหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการกระทำอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความผิดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม