เปิดจองแล้วเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

2017-11-01 12:25:09

เปิดจองแล้วเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Advertisement

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้จองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวน


เมื่อวันที่ 1 พ.ย.นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดรับจองเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้จองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยบรรยากาศการสั่งจองเข็มที่ระลึก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทำเนียบรัฐบาล มีประชาชนและข้าราชการทยอยเดินทางมาสั่งจองเข็มที่ระลึกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 08:30 น. ซึ่งในสาขาทำเนียบรัฐบาลมีการสั่งจองเข็มที่ระลึกแล้วกว่า 10,000 เข็ม ในราคาเข็มละ 300 บาท ซึ่งประชาชนที่สั่งจองจะต้องรับเข็มที่สั่งจอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจอง ใช้เวลาประมาณ 30 วันนับจากวันสั่งจอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งจองขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสั่งจองเข็มที่ระลึกนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย


อย่างไรก็ตามการสั่งจองเข็มที่ระลึกดังกล่าว ประชาชนสามารถสั่งจองได้โดยไม่จำกัดจำนวน และเข็มที่ระลึกนี้สามารถประดับได้ตลอดไปในสถานที่และเวลาอันเหมาะสม นอกจากนี้จะมีการเปิดช่องทางเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม.สามารถจองเข็มที่ระลึกได้ ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเขต กทม.เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป