ชวนเที่ยว "ปรางค์นคร" ชมบ้านไม้เก่าแก่ 100 ปี (คลิป)

2021-01-01 15:30:14

ชวนเที่ยว "ปรางค์นคร" ชมบ้านไม้เก่าแก่ 100 ปี (คลิป)

Advertisement

ต้อนรับลมหนาว ชวนเที่ยว "ปรางค์นคร" ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมบ้านไม้เก่าแก่อายุ  100 ปี กว่า 20 หลัง

จังหวัดนครราชสีมา เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ชวนย้อนอดีตเที่ยวชมบ้านปรางค์นคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านปรางค์นคร อ.คง  ซึ่งมีเรือนโคราชและสถาปัตยกรรมการสร้างเรือนโคราชโบราณอายุ 100 กว่าปี ประมาณ 20 หลัง ที่ยังคงความสมบูรณ์ พร้อมชิมอาหารท้องถิ่นเลิศรส ชูวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านปรางค์

นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขนาดความกว้าง 2 เมตร ทอดยาวลงไปในบึงบ้านปรางค์ ในพื้นที่ 100 ไร่ เป็นระยะทางกว่า 300 เมตร สะพานไม้ไผ่บึงบ้านปรางค์แห่งนี้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นแลนด์มาร์คเนื่องจากชุมชนบ้านปรางค์แห่งนี้จะจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน "OTOP นวัตวิถี ปรางค์นคร" โดยสะพานไม้ไผ่แห่งนี้จะมีชื่อว่า”สะพานข้ามบารายสวรรค์” เนื่องจากบึงบ้านปรางค์แห่งนี้เป็นบึงน้ำหรือบารายมาตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว เคียงคู่กับปราสาทปรางค์ บ้านปรางค์ และเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของปราสาทปรางค์ บ้านปรางค์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปรางค์นคร ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เมื่อปี 2561 ซึ่งจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม เชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม และได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน จากความตั้งใจ ความร่วมมืออย่างดียิ่งของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปรางค์นครได้รับรางวัล "โฮมสเตย์ยอดเยี่ยม" เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น