คลังสั่งสอบนายแบบอ้างสิทธิ์ใช้บัตรคนจน

2017-10-31 15:35:55

คลังสั่งสอบนายแบบอ้างสิทธิ์ใช้บัตรคนจน

Advertisement

หลังจากเป็นประเด็นหนุ่มนายแบบที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลฯ "นายวัชรินทร์ ตันกุรานันท์" ได้โชว์บัตรสวัสดิแห่งรัฐ แต่ขัดกับวิถีชีวิตจนชาวโซเชียลฯ สงสัยในพฤติกรรม ล่าสุดมีความคืบหน้าจากกระทรวงคลัง

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่า การตรวจสอบสิทธิจะใช้การตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลทรัพย์สิน และข้อมูลการเสียภาษี จากกรมที่ดินและกรมสรรพากร แต่กรณีผู้ไม่มีรายได้ประจำ หรือ ไม่ได้รับรายได้ผ่านทางธนาคาร และไม่มีข้อมูลการเสียภาษี ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยาก โดยอาจจะเพิ่มความเข้มงวดและตรวจสอบเข้มมากขึ้นเป็นกรณีไป

ด้าน น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบนายแบบที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ผ่านคุณสมบัติได้อย่างไร โดยจะตรวจสอบในเชิงลึกด้านรายได้และการเสียภาษีของนายแบบคนดังกล่าว
สำหรับเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายภาพ Facebook วัชรินทร์ ตันกุรานันท์  ,  IG watchrin111