“ชวน” ชี้ปัญหาไม่เกิดจาก รธน.ทั้งหมด แต่เกิดจากคนด้วย

2020-12-10 17:35:48

“ชวน”  ชี้ปัญหาไม่เกิดจาก รธน.ทั้งหมด แต่เกิดจากคนด้วย

Advertisement

“ชวน”  ระบุ รธน.ปี 60 ถอยไปไกลพอสมควร  ปัญหาไม่เกิดจากบทบัญญัติ รธน.ทั้งหมด แต่เกิดจากคนด้วย

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมเพื่อนโดม จัดปาฐกถา เรื่อง ประชาธิปไตยไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ และครบครอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 86 ปี


นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ถอยไปไกลพอสมควร เพราะมีการกำหนดให้มี ส.ว. จากการแต่งตั้ง และการกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพมาเป็น ส.ว. ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเมื่อครั้งมีการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้มาขอความเห็น ซึ่งส่วนตัวได้ให้ความเห็นไปว่า ปัญหาของการใช้รัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับการกระทำของคนที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดเริ่มต้นการกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเ่ป็นของประชาชน และบทบัญญัติของพระมหากษัตริย์ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการกำหนดว่าจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้ เมื่อวันเวลาเปลี่ยน แต่เราไม่พร้อมมาแต่ต้น ก็ไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ อีกทั้งประชาธิปไตยกับปัญหาบ้านเมืองเป็นของคู่กัน เพียงแต่ระบอบเผด็จการมีการปกปิดข้อมูล ดังนั้นเราจะหวังว่าความราบรื่นในประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมีองค์กรมารับผิดชอบอย่างเป็นระบบและปกครองด้วยหลักกฎหมาย ยิ่งบ้านเรามีประสบการณ์บอกให้รู้ว่า คนที่ดีและหลักที่ดีต้องเดินไปด้วยกัน ปัญหาที่ผ่านมาโดยหลักแล้วไม่เกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่เกิดจากปัญหาของคนด้วย


นายชวน กล่าวต่อว่า การเมืองในอดีตที่ผ่านมาในภาคปฏิบัติเต็มไปด้วยการสร้างความแตกแยก เช่น ในอดีตเคยถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ หรือในยุคต่อมาก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างวาทกรรมใส่ร้ายซึ่งกันและกัน จนไปถึงการขัดขวางไม่ให้บุคคลบางคนเข้าไปในพื้นที่บางจังหวัด เวลานี้เราต้องการกระบวนการสร้างความปรองดอง เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบ้านเมือง