สธ.แจงผู้ป่วยโควิดในประเทศ 1 รายอยู่ในกลุ่มเดียวกับพยาบาล 5 ราย

2020-12-10 17:20:30

สธ.แจงผู้ป่วยโควิดในประเทศ 1 รายอยู่ในกลุ่มเดียวกับพยาบาล 5 ราย

Advertisement

สธ.แจงผู้ป่วยในประเทศ 1 รายเป็นเพื่อนกับบุคลากรการแพทย์ 5 รายที่ติดโควิด-19 ก้อนหน้านี้  

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 1 ราย เพศหญิง อายุ 29 ปี เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 31 รายในระบบเฝ้าระวังของผู้ป่วยกลุ่มเดิม 5 รายที่รายงานก่อนหน้า โดยการตรวจครั้งแรกวันที่ 5 ธ.ค. 2563 ผลเป็นลบ ตรวจซ้ำครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจพบเชื้อ มีอาการ ไข้ เจ็บคอ คัดจมูก ปวดกล้ามเนื้อ โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 6 มีประวัติรับประทานอาหารร่วมกับรายที่ 1 โดยขณะนี้ โรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาปฏิบัติงาน ASQ ดังกล่าว ได้ตรวจเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 851 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผลออกแล้ว 745 คนเป็นลบทั้งหมด อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 106 คน สำหรับเพื่อนร่วมหอพัก ผู้ที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์งานที่โรงพยาบาล และสมาชิกในครอบครัวรวม 20 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสถานที่ทำงานสถานกักกันทางเลือกทั้ง 2 แห่ง ตรวจหาเชื้อ 34 คน ผลไม่พบเชื้อเช่นเดียวกัน 

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า จากไทม์ไลน์จะเห็นได้ว่าทั้ง 6 รายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำงานในสถานที่เดียวกัน และมีการสังสรรค์กันนอกเวลางาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้มีการป้องกันตัว จึงขอแนะนำผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ขอให้สังเกตอาการตนเองและระมัดระวังการป้องกันการรับเชื้อและการแพร่เชื้ออยู่ตลอดเวลา ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการป่วยต้องรีบรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที  สำหรับข้อกังวลเรื่องผู้ติดเชื้อมีประวัติเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนั้น ขอให้อย่าตระหนก เนื่องจากวันที่ผู้ติดเชื้อไปใช้บริการ ยังไม่มีอาการป่วย และสวมหน้ากากตลอดเวลา ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก หากสงสัยว่าอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถรายงานตัวหรือรับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านได้ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และขอให้ยังคงสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆ ต่อจนครบ 14 วัน แต่หากมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที