วัดเขาสนามชัยเชิญสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

2020-12-10 14:50:15

วัดเขาสนามชัยเชิญสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

Advertisement

วัดเขาสนามชัยเชิญสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล


เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. พระมหาสมบูรณ์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าทางวัดเขาสนามชัย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนของพระพุทธเจ้า จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้ไว้ที่ได้รับมาจากตระกูล “ศากยวงศ์” จากสมเด็จพระราชินี ประเทศอังกฤษ, พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และ พระบรมสารีริกธาตุจากศิษย์วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม 16 พระองค์ ตั้งริ้วขบวนแห่อย่างสมพระเกียรติจากวัดไกลกังวลยังวัดเขาสนามชัย โดยมีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมโปรยดอกไม้สักการะบูชาตลอดเส้นทาง จากนั้นทางวัดได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดนำขึ้นประดิษฐานไว้ที่พระเศียรขององค์พระพุทธเมตตาหินแกะสลัก ภายในอุโบสถวัดเขาสนามชัย ในงานฉลองสมโภช 70 ปี ของการก่อตั้งวัดเขาสนามชัยเมื่อปี พ.ศ.2493 ในวันที่ 5 ธ.ค.63 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมา กำหนดเขตกว้างยาว 40x80 เมตรในวันที่ 19 ก.ค.2503 และในวันที่ 1 พ.ค.2505 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาตัดลูกนิมิตผูกพัทธสีมาเพื่อให้วัดนี้มีพัทธสีมาให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมต่อไป 


พร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ วัดเขาสนามชัยได้ทุกวัน โดยเตรียม ดอกไม้ เครื่องหอม น้ำดื่ม โดยไม่ใช้ธูปเทียน มาเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยทางวัดไม่ขอรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น สำหรับเส้นทาง วัดอยู่ติดถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวเมืองหัวหินก่อนถึงอุทยานราชภักดิ์ รถสามารถขึ้นได้ถึงอุโบสถบนยอดเขา มีที่จอดรถท่ามกลางอากาศเย็นสบาย