สุดเศร้าลูกช้างป่า"ชบาแก้ว"ตายกระทันหัน

2020-12-10 12:20:39

สุดเศร้าลูกช้างป่า"ชบาแก้ว"ตายกระทันหัน

Advertisement


กรมอุทยานแห่งชาติฯ สุดเศร้า ลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" ป่วยตายกระทันหัน คาดติดเชื้อแบคทีเรีย


เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. เพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์รูปภาพลูกช้างป่า พร้อมระบุข้อความ ว่า ลาก่อนชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจโซเชียลตายกระทันหัน สัตวแพทย์คาดเกิดจากการติดเชื้อเหตุสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง โดย นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สัตวแพทย์ สบอ.10 (อุดรธานี) สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจสอบชันสูตร เก็บตัวอย่างและหลักฐานต่างๆ จากซากลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ที่เสียชีวิต จนครบถ้วน และได้ทำการกลบฝังซาก โรยยาฆ่าเชื้อตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) รวมทั้งส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานเพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัย 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์), คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการต่อไป


จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว, นายสัตวแพทย์ สบอ.10 (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควาญช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) การชันสูตรและวินิจฉัยของทีมสัตวแพทย์เบื้องต้น ดังนี้ 1.การดูแลอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์จาก สบอ.10 (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำทุกประการ 2.การดูแลสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) โดยนายสัตวแพทย์ประจำ สบอ.10 (อุดรธานี) ที่ผ่านมา ได้เข้ามาตรวจสอบสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เป็นประจำ ปรากฏว่ามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติ ได้ทำการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ไม่มีอาการหรือลักษณะที่บ่งบอกว่ามีการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด


ลักษณะอาการป่วยของลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ตั้งสมมติฐานไว้ คือ มีลักษณะอาการคล้ายติดเชื้อโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้าง (EEHV) หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินทางอาหาร ซึ่งทั้งสองอาการอาจเกิดมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จนเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและแสดงอาการอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงระหว่างวัน 1-8 ธ.ค.ที่ผ่านมา อุณหภูมิในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และท้องที่ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ลดต่ำลง อยู่ประมาณ 12-14 องศาเซลเซียสในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนบ่าย ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลางวันและกลางคืน ส่วนผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป