เจ้าอาวาสประกาศใครจะนำ "เหรา" ไปสร้างต้องขออนุญาตวัด

2020-12-09 16:05:15

เจ้าอาวาสประกาศใครจะนำ "เหรา" ไปสร้างต้องขออนุญาตวัด

Advertisement

เจ้าอาวาสวัดกลาง จ.อุบลราชธานี ประกาศใครจะนำ "เหรา" ไปจัดทำ สร้าง ต้องทำหนังสือขออนุญาตจากทางวัด

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เฟซบุ๊ก พรชัย ชมภูศรี  ของ พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิการาม  หรือ วัดกลาง จ.อุบลราชธานี ได้โพสต์ประกาศเรื่อง เหรา วัดกลาง  ระบุว่า ด้วยปรากฎว่า สื่อ สังคม ประชาชน ได้ให้ความสนใจ เกี่ยวกับรูปปั้น...เหรา..(เห รา) ที่บันใดประตูอุโบสถ วัดชัยภูมิการาม(วัดกลาง) ซึ่งเป็นศิลปะของช่างพื้นถิ่นเมืองเขมราษร์ธานี อันมีความเรียบง่าย ปราศจากลวดลายประดับใด ๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เหรา วัดกลางนั้นทั้งมีความประสงค์นำ เหรา วัดกลาง ไปจัดทำที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งมีการสืบค้น และเผยแผ่ข้อมูลเกี่ยวกับเหรา ทำให้เกิดการรับรู้และสนใจเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบค้น ศึกษาข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจทั้งหลาย ทางวัดจึงขอวางแนวทางการนำไปทำเผยเเผ่ ดังนี้

1.ทางวัดถือว่า เหรา วัดกลาง เป็นสมบัติของวัดและชุมชน จึงมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ เหรา วัดกลาง นี้

2.ผู้ใด องค์กร สมาคม หรืออื่น ๆ ที่ต้องการนำรูปแบบ เหรา วัดกลาง ไปจัดทำ สร้าง ขอให้ทำหนังสือเพื่อขออนุญาตจัดทำจากทางวัด

3.วัดจะพิจารณาอนุญาตให้ตามความเหมาะ เพื่อร่วมกันเผยแผ่ เหรา วัดกลาง โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

4.วัดไม่ยินยอม อนุญาตให้ผู้ใด หรือองค์กรใด ๆ นำ เหรา วัดกลาง ทั้งหมด ไปจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์โดยประการทั้งปวง โดยทางวัดถือว่า เหรา วัดกลาง เป็นสมบัติส่วนรวมของวัดและชุมชนที่บรรพชนมอบไว้ให้ จึงแจ้งประกาศมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ขอบคุณเฟซบุ๊ก พรชัย ชมภูศรี