"NEW18"ขันอาสาปลูก"ป่าชายเลน"กู้วิกฤตสัตว์ทะเล

2020-12-09 14:45:27

"NEW18"ขันอาสาปลูก"ป่าชายเลน"กู้วิกฤตสัตว์ทะเล

Advertisement

"NEW18" ขันอาสาปลูก "ป่าชายเลน" กู้วิกฤตสัตว์ทะเล พร้อมปกป้องชายฝั่งไม่ให้ถูกกัดเซาะ


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. จากกรณีเกิดวิกฤตสารเคมีปนเปื้อนทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลนานาชนิดลดจำนวนลงจนส่อเค้าว่าจะถึงขั้นวิกฤตขาดแคลนอาหารทะเลในอนาคต นักวิทยาศาตร์จึงให้ความสำคัญกับ "ป่าชายเลน" ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติที่คอยดูแลอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆ อาทิ กุ้งกุลาดำ, กุ้งแชบ๊วย, หอยนางรม, หอยแครง, ปลากะพงขาว, ปลากระบอก, ปูม้า และปูแสม เพื่อให้เติบโตกลายเป็นอาหารชั้นดีในอนาคต นอกจากนี้ป่าชายเลนยังช่วยป้องกัน และชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่กระทบชายฝั่ง โดยป่าชายเลนจะช่วยให้หน้าดินมีความแข็งแรง เนื่องจากตะกอนดินต่างๆ ที่มาพร้อมกับกระแสน้ำจะพัดเข้าบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลน ทำให้ลดปัญหาหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี


ทีมข่าว NEW18 เล็งเห็นวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงขันอาสาเดินทางไปร่วมปลูกป่าชายเลนที่ "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี" ที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้วิกฤตธรรมชาติให้กลับมาเป็นดังเดิม โดยมีวิทยากรกองทัพบกประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่าชายเลน และสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่โดยรอบบริวเวณ รวมถึงนกอพยพ และนกประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ในป่ากว่า 250 ชนิด ขากนั้นวิทยากรได้แจกจ่ายพันธุ์ไม้โกงกาง, แสมทะเล และแสมขาว ให้กับชาวคณะ NEW18 นำไปปลูกในพื้นที่ว่างของป่าชายเลน เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนให้คงอยู่ในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


หลังจากเสร็จสิ้นการปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ทีมข่าว NEW18 จึงสานสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมไหว้ "พระพุทธนวราชบพิตร" หรือพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ซึ่งถูกแกะสลักขึ้นจากแสงเลเซอร์ ที่เขาชีจรรย์ (Khao Chi Chan) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งช่วยสานสัมพันธ์ของบุคคลภานในองค์กรได้เป็นอย่างดี