แนะ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันไข้หวัดใหญ่

2020-12-09 12:35:34

แนะ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันไข้หวัดใหญ่

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 1 แสนราย แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงป้องกัน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงเช้าและตอนกลางคืนมีอากาศหนาวเย็น ประกอบกับในสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปรับลมหนาวตามภูเขา ยอดดอย และในพื้นที่อากาศหนาวเย็น ดูแลสุขภาพของตนเอง รักษาร่างกายให้อบอุ่น เพื่อท่องเที่ยวได้อย่างปลอดโรคและปลอดภัยตลอดการเดินทาง  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2563 พบผู้ป่วย 119,300 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยพบผู้ป่วยมากสุดในเด็กแรกเกิด-4 ปี รองลงมาคืออายุ 10-14 ปี และอายุ 7-9 ปี ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงใหม่ หนองคาย กรุงเทพมหานคร และระยอง ตามลำดับ

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2562 ช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. พบผู้ป่วย 373,190 ราย เสียชีวิต 27 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในปี 2563 มีจำนวนผู้ป่วยลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพราะความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด 19 ที่มีการติดต่อในลักษณะเดียวกัน ทำให้ประชาชนดูแลตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง แยกของใช้ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งมาตรการป้องกันดังกล่าว ยังส่งผลให้พบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง

นพ.โอภาส กล่าวแนะนำประชาชนที่ต้องเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่น ขอให้ระมัดระวังการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่จากการไอ จามรดกัน หรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น สำหรับอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบนรถโดยสาร เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น และ หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้ผู้ป่วยมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422