"เทพไท"หนุนตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำแก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

2020-12-09 10:43:56

"เทพไท"หนุนตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำแก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

Advertisement

"เทพไท"หนุนตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง การแก้ปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคใต้ในตอนนี้ว่า ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเกิดภัยแล้ง ก็จะมีกระแสการเรียกร้อง หรือพูดถึงความจำเป็นของการตั้งกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับน้ำ มีหน้าที่และภารกิจหลักในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จากกระแสข่าวการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำในช่วงนี้นั้น ส่วนตัวสนับสนุนแนวความคิดการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำขึ้นมาอีกกระทรวงหนึ่ง กำหนดให้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารนำ้ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามประกาศ คสช.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานด้านนโยบาย ไม่ใช่หน่วยงานในภาคปฎิบัติ ดังนั้นถ้าหากมีการนำองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำมาอยู่รวมกัน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำ ก็จะเป็นกระทรวงที่บูรณาการเรื่องเกี่ยวกับนำ้ครบวงจร และสามารถโอนย้ายหน่วยงานระดับกรมมาอยู่ในสังกัดได้ เช่น กรมชลประทาน,กรมทรัพยากรน้ำ,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,กรมฝนหลวง,กรมเจ้าท่า,กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ และนำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับนำ้มาอยู่ในสังกัด3หน่วยงาน เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค, องค์การกำจัดน้ำเสีย ซึ่งจะเป็นกระทรวงขนาดใหญ่ มีหน่วยงาน 6กรม 3 รัฐวิสาหกิจ และจะเป็นกระทรวงระดับเกรดAอีกกระทรวงหนึ่ง อยากจะเสนอให้รัฐบาลได้สะสางปัญหาการบริหารกระทรวง ทบวง กรมให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม สมควรที่จะจัดแบ่งหน่วยงานตามภารกิจที่สอดคล้องกัน จัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กับกระทรวงกีฬาและเยาวชน ซึ่งน่าเสียดายโอกาสในยุค คสช. ที่สามารถใช้มาตรา 44 แบ่งแยกจัดตั้งกระทรวงได้ทันที รวดเร็วกว่าการออกเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงจากรัฐสภา ที่มีขั้นตอนอีกมากมาย