กกต.สั่งฟัน 19 ผู้สมัคร ส.อบจ.ทำผิด ก.ม.เลือกตั้ง

2020-12-08 19:10:49

กกต.สั่งฟัน 19 ผู้สมัคร ส.อบจ.ทำผิด ก.ม.เลือกตั้ง

Advertisement

กกต.สั่งถอดชื่อ "19 ผู้สมัคร ส.อบจ." ปมถือหุ้นสื่อ-เคยต้องโทษจำคุก-ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ว่า กกต.ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยโดยมีคำสั่งถอดถอนรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ.เพิ่มเติมอีก 19 ราย หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 อาทิ ห้ามถือหุ้นสื่อ, ทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนัน, เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา และไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ประกอบด้วย


1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4

2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาล เขต 1

3.นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1

4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4

5.นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1


6.นายสะอาด ฉ่ำชะเอม ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9

7.นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัครส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน

8.นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3

9.น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2

10.นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์


11.น.ส.อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2

12.น.ส.ลำใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1

13.น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1

14.นายประกิจ ชาชำนาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ เขต 3

15. นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง เขต 1
16.นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2

17.นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2

18.นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2

19.นายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ