ครม.ไฟเขียวขยายเวลา"บัตรคนจน"รับเพิ่ม 1,500

2020-12-08 18:25:37

ครม.ไฟเขียวขยายเวลา"บัตรคนจน"รับเพิ่ม 1,500

Advertisement

ครม.อนุมัติขยายเวลา "บัตรคนจน" สนับสนุนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเพิ่มอีก 3 เดือน


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. จากกรณี ศบศ. เสนอขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการขยายเวลาเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2563 รวม 14 ล้านคน ที่กำลังจะสิ้นสุดลงภานในเดือนนี้ ล่าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลาเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้วงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.2564 เพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ