คณบดีศิริราชชี้โควิดเมียนมาแพร่เร็ว

2020-12-08 16:35:05

คณบดีศิริราชชี้โควิดเมียนมาแพร่เร็ว

Advertisement


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุโควิดเมียนมาสายพันธุ์ G614  เชื้อแพร่เร็วกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า จากการถอดบทเรียนประเทศเมียนมาที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากครั้งแรกเจอผู้ป่วยโควิดในเมียนมา วันที่ 23 มี.ค. - 6 ธ.ค.2563 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 200 เท่า แพร่กระจายไปพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดคือ สายพันธุ์ G614 ตัวเดียวกับที่พบแพร่ระบาดในประเทศแถบตะวันตกและทั่วโลกในขณะนี้ ซึ่งเชื้อสามารถเพิ่มจำนวนได้เร็วกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมที่มาจากอู่ฮั่น D614 ซึ่งการที่มีคนไทยลักลอบกลับจากประเทศเมียนมาปกปิดข้อมูลจึงเป็นอันตรายกับตัวเอง ครอบครัว สังคม บุคลากรทางการแพทย์ จุดอ่อนแม้แต่จุดเดียว อาจส่งผลมหาศาลต่อประเทศและส่งผลกระทบเชิงลบให้กับสังคม จึงขอความร่วมมือคนไทยยกการ์ดขึ้นสูง ปฏิบัติตามคำแนะนำ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือลงทะเบียนเข้า-ออกเมื่อใช้สถานที่ ช่วยกันแนะนำคนรู้จักให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้ป้องกันโรคโควิด 19  ทั้งนี้มีปัจจัยที่น่าห่วง คือ อากาศเย็นทำให้คนอยู่ในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ปิดไม่สวมหน้ากาก บริเวณชายแดนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง คนที่ลักลอบเข้ามาเป็นปัจจัยให้เกิดการระบาดและการชุมนุมต่างๆ