สธ. เผยบุคลากรการแพทย์ติดโควิด 4 คน

2020-12-08 12:26:51

สธ. เผยบุคลากรการแพทย์ติดโควิด 4 คน

Advertisement

สธ. เผยบุคลากรการแพทย์ติดโควิด-19 จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงกับพยาบาลที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51ราย ผลตรวจเป็นลบเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย ติดเชื้อในประเทศ 4 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 14 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรการแพทย์ทั้ง 4 ราย โดยทั้ง 4 รายนี้เป็นเพื่อนกับบุคลากรการแพทย์ที่รายงานการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น มีผู้สัมผัสทั้งหมด 280 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย ผลตรวจทั้งหมดเป็นลบ และเสียงต่ำ 229 ราย อยู่ระหว่างการรอผล สำหรับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โรงพยาบาล หอพักรวมถึงห้องที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐอีกแห่งหนึ่ง และ สถานที่กักกันทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine  (ASQ) อีก 2 แห่ง บุคคลในครอบครัวของ ในรายละเอียดรอผลการสอบสวนโรคและบุคคลทางห้องปฏิบัติการโดยรวมทั้งหมดก่อนจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุคืออะไรเพื่อดำเนินการต่อไป 


"ผู้ตัดเชื้อ 4 รายที่เพิ่มขึ้นมาเป็นการติดเชื้อในประเทศ ทุกกรณีเกิดใน รพ.เอกชน เป็นเพื่อนร่วมงานกับทางพยาบาลที่ติดเชื้อโควืด 19 ไปก่อนหน้านี้  โดยกลุ่มนี้ได้ไปสอบสวนโรคร่วมกับทาง กทม. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย ที่เหลือไม่เสียงสูง ผลตรวจเบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อ"นพ.จักรรัฐ กล่าว