เตือนเที่ยวภูเขายอดดอยระวังพลัดตกหน้าผา

2020-12-07 20:30:24

เตือนเที่ยวภูเขายอดดอยระวังพลัดตกหน้าผา

Advertisement

กรมควบคุมโรคเตือนวันหยุดยาวเที่ยวภูเขาหรือยอดดอยระวังพลัดตกหน้าผา

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาสามารถเกิดขึ้นได้ จากการที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมธรรมชาติหรือทะเลหมอกที่บริเวณหน้าผาสูงตามอุทยานแห่งชาติ ภูเขา หรือยอดดอยต่างๆ ซึ่งล่าสุดเกิดเหตุเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า อุบัติการณ์พลัดตกหน้าผาในประเทศไทยจากการเฝ้าระวังข่าวจากสื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) เกิดเหตุ จำนวน 22 ครั้ง เสียชีวิต 10 ราย บาดเจ็บ 13 ราย ส่วนในปี 2563 (เดือนม.ค.-พย.) เกิดเหตุ จำนวน 8 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 2 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 75 เพศหญิง ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 66 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว เดินป่า ร้อยละ 83  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 3 อันดับที่เกิดเหตุพลัดตกมากที่สุด คือ 1.หน้าผาจุดชมวิว ร้อยละ 60 2.หน้าผาน้ำตก ร้อยละ 30 3.สันเขา และลานกางเต็นท์ ร้อยละ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลื่นไถล ก้าวพลาด สะดุดก้อนหิน ทำให้ตกหน้าผาเสียชีวิต และพบพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย คือ เข้าไปถ่ายรูปหรือเซลฟี่ริมหน้าผา เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 80

นพ.โอภาส กล่าวแนะนำว่า ในการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างปลอดภัยสำหรับประชาชน 5 ข้อ ดังนี้ 1.ไม่ควรเข้าพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย ไม่ออกนอกเส้นทาง 2.สังเกตป้ายเตือน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3.หลีกเลี่ยงถ่ายรูปหรือชมทิวทัศน์บริเวณริมหน้าผา จุดชมวิวที่ไม่มีไม้กั้น ชะง่อนหิน ไหล่เขาที่มีทางเดินแคบ 4.ไม่ควรท่องเที่ยวเพียงลำพัง ควรมีคนนำทางหรือเจ้าหน้าที่ไปด้วยเพื่อความปลอดภัย 5.ควรเตรียมร่างกาย เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวให้พร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422