ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ปล่อยตัวนักกีฬาเดิน- วิ่งเทิดพระเกียรติ

2020-12-06 21:50:16

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ปล่อยตัวนักกีฬาเดิน- วิ่งเทิดพระเกียรติ

Advertisement

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ปล่อยตัวนักกีฬานับพันงานเดิน- วิ่งเทิดพระเกียรติครั้งที่ 6 


เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล แขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ และนักวิ่งกว่า 1,000 พัน ร่วมวิ่ง 4 ระยะทาง ได้แก่ 21 กม. , 10.5 กม., 5 กม. และ 3 กม. โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 


นายพัลลภ กล่าวว่า การส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพละกำลังในการประกอบสัมมาชีพตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมไทยนั้น เป็นหนึ่งในพระราชปณิธานที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกรชาวไทยเรื่อยมา การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติฯ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างในด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการสนองพระราชดำริอีกทางหนึ่ง