“อนุชา”ปลื้มพุทธศาสนิกชนทั่วไทยร่วมใจสวดมนต์ถวาย ร.9

2020-12-06 12:59:09

“อนุชา”ปลื้มพุทธศาสนิกชนทั่วไทยร่วมใจสวดมนต์ถวาย ร.9

Advertisement

“อนุชา”ปลื้มพุทธศาสนิกชนทั่วไทยกว่า 20 ล้านคน ร่วมใจสวดมนต์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และบูรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์ 


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.  นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มติมหาเถระสมาคมได้มีมติเห็นชอบบทพระธรรมเทศนา เรื่องรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่งโดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการเถระสมาคม เพื่อสวดในวันที่5 ธ.ค. โดยเนื้อหาเป็นการบอกกล่าวและสร้างความตระหนักให้เกิดความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักเทิดทูนสถาบันซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศ โดยวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จลพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน ป.ธ.๖) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกระธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคยังมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอ ทั้งนี้พบว่ามีพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน จากจำนวน 42,000 กว่าวัดทั่วประเทศ นับเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์