"จุรินทร์" ชี้พ่อทุกคนเปรียบเสมือนเสาหลักของประเทศ

2020-12-05 23:55:17

"จุรินทร์" ชี้พ่อทุกคนเปรียบเสมือนเสาหลักของประเทศ

Advertisement

"จุรินทร์" ชี้พ่อทุกคนเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัว เสาหลักของประเทศ ยกพ่อตัวอย่าง 324 คนปฏิบัติหน้าที่ตามเบื้องพระยุคลบาท ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 10.40 น. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ประธานเปิดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ครั้งที่ 41 ประจําปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อ ตัวอย่างแห่งชาติ โดยมี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครฯ และประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 ร่วมงานด้วย 

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จึงขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติทั้ง 324 คนที่ได้รับคัดเลือกในปี 2563 นี้ ทุกท่านแสดงเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของการเป็นพ่อต่อทั้งครอบครัวและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม  อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่พ่อตามเบื้องพระยุคลบาทซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยสู่สถาบันครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันแรกของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  และเมื่อสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็งไปด้วย  พ่อจึงเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวเปรียบเสมือนเสาหลักของประเทศ โดยพ่อจะต้องเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง หนักแน่น ยึดมั่นในความดีเพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขตลอดจนอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้กับบ้านเมืองต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า  วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ นับเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจะได้ระลึกถึงและเทิดทูนพระคุณของพ่อด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนในฐานะพระราชบิดาแห่งชาติที่ทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา