"สิระ" ชี้ "ไอลอว์"ชี้แจงโน้วน้าว กมธ.ร่าง รธน.ไม่ได้

2020-12-04 15:20:59

"สิระ" ชี้ "ไอลอว์"ชี้แจงโน้วน้าว กมธ.ร่าง รธน.ไม่ได้

Advertisement

โฆษก กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญชี้ "ไอลอว์" แจงเนื้อหาไม่เคลียร์ ล่าสุดมีสมาชิกรัฐสภาแปรญัตติ 109 คน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. รัฐสภา แถลงความคืบหน้าในการประชุมว่า กมธ.ได้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 1 ว่าด้วยชื่อรัฐธรรมนูญและมาตรา 2 ว่าด้วยการกำหนดให้รัฐธรรมนูญให้ใช้บังตับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายสิระ กล่าวว่า นอกจากนี้ มีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติเพื่อขอแก้ไขเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวนคำแปรญัตติ 106 ฉบับ มีจำนวนผู้แปรญัตติทั้งสิ้น 109 คน แบ่งเป็น ส.ว. 8 คน และส.ส.จำนวน 101 คน กระบวนการต่อจากนี้ ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการทำรายละเอียดแจกแจงและเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าชี้แจงกับ กมธ.ต่อไป โดยหากสมาชิกรัฐสภายังติดใจและประสงค์จะนำไปอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาก็สามารถกระทำได้

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของไอลอว์เข้ามาอยู่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสิระ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตัวแทนของไอลอว์ได้มาชี้แจงต่อ กมธ.ไม่สามารถโน้มน้าว กมธ.ได้ เช่น ในประเด็นกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ที่กำหนดให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง รวมไปถึงการเสนอให้มีการสมัคร ส.ส.ร.แบบกลุ่ม ซึ่งยังมีข้อบกพร่องว่าที่ กมธ.ตั้งข้อสังเกตว่าหากเกิดกรณีที่มีประชาชนรวมกลุ่มสมัคร ส.ส.ร.จำนวนมาก จะส่งผลให้การลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.ร.ของประชาชนทำได้ยาก เช่นเดียวกับ การที่ไอลอว์เปิดกว้างในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส.ร. อาจทำให้ได้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส.ส.ร. ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เหลือเฉพาะแค่การพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะของรัฐบาลและฝ่ายค้าน