ประกาศ 7 ธ.ค.ห้ามขาย"เหล้า-เบียร์"ออนไลน์

2020-12-04 14:25:29

ประกาศ 7 ธ.ค.ห้ามขาย"เหล้า-เบียร์"ออนไลน์

Advertisement

สนง.ควบคุมเครื่องดื่มฯ ประกาศ 7 ธ.ค. ห้ามโฆษณาขาย "เหล้า-เบียร์" ออนไลน์ โดยเด็ดขาด


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. และ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือ สคอ. ร่วมชี้แจงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดย นายแพทย์นิพนธ์ ระบุว่า ประกาศฉบับนี้มีใจความสำคัญ คือ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขาย หรือวิธีการที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือดำเนินการลักษณะเชิญชวนให้ซื้อ เสนอขาย หรือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรงในลักษณะของการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีซื้อขายและชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้


นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวอีกว่า เจตนารมย์ของประกาศที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ เพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบข้อมูลอัตราการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น จะเห็นได้จากการเปิดเพจเฟซบุ๊กจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยบางเว็บจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่ผิดกฎหมาย ส่วนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ พร้อมเน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นที่วิธีการจำหน่ายลักษณะเชิญชวนให้ซื้อ หรือเสนอขายแก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยตรงที่ร้านจำหน่าย หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


ด้าน พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ เน้นย้ำว่า วันที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ คือ วันที่ 7 ธ.ค. หากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งนอกเหนือจากกฎหมายฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้แล้ว กฎหมายฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เช่น หากเป็นการเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอล์ก็จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นการจำหน่ายสุราหลีกเลี่ยงภาษี จะมีโทษปรับตามปริมาณของน้ำสุรา ส่วนผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน ก็จะเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก