"เอนก” เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ “

2020-12-03 23:15:49

"เอนก” เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ “

Advertisement

"เอนก” เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ “ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่อาคารทรูแปซิฟิค เพลส นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ “ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยกลุ่มศิลปินชั้นนำเทิดทูนสถาบัน อาทิ อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายศักวุฒิ วิเศษมณี นายจิตสิงห์ สมบุญ นายนภดล โชตะสิริ นายดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์พิเศษสาขาวิชา Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิต นายศักชัย อุทธิโท อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายไพโรจน์ วังบอน อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายอุตสาห์ ไวยศรีแสงาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 


การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อที่จะแสดงความรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องจากทุกเดือน ธ.ค. เป็นเดือนพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และงานในครั้งนี้ จะมีงานจิตรกรรม ภาพเหมือน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ รูปปั้นคล้าย พระองค์ท่าน งานที่นำมาแสดงมีทั้งสิ้น 189 โดยงานจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2563 - วันที่ 10 ม.ค.2564 ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานได้ที่ แปซิฟิคซิตี้ คลับ และหากผู้ใดประสงค์ที่จะได้ผลงานที่แสดง ก็สามารถติดต่อได้ที่งานดังกล่าว