อดีต กรธ.ชี้ รธน.60 ไม่ให้ร่างใหม่ทั้งฉบับ

2020-12-03 16:40:02

อดีต กรธ.ชี้ รธน.60 ไม่ให้ร่างใหม่ทั้งฉบับ

Advertisement

อดีต กรธ.รุดแจง กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ชี้ รธน.60 ไม่ให้ร่างใหม่ทั้งฉบับ แนะส่งศาลตีความปมตั้ง ส.ส.ร.

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. มีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยเชิญ นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เข้าให้ความเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 265 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.)  มายกร่างรัฐธรรมนูญตามที่พรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอ

นายอุดม  กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้เปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี 2540 เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2540 มาจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2534 ในสภาพสังคมที่ขณะนั้นต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงมีการกำหนดเงื่อนไขให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2560 นี้ที่ผ่านกระบวนการร่างขึ้นมาจากความเห็นของหลายฝ่าย และผ่านความเห็นชอบจากประชาชน จึงเห็นว่าการจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีประเทศใดกำหนดให้สามารถยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราสามารถได้อยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้กรรมาธิการเองต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันว่าจะสามารถตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ส่วนตัวจึงเห็นว่าควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความให้ชัดเจน